SAMFERDSEL: På grunn av det Fjord1 omtaler som operasjonelle utfordringer blir Arsvågen - Mortavika-sambandet trafikert med kun to ferjer ut dagen, 2. juledag.

Det innebærer avganger hver hele og halve time, i stedet for hvert 20. minutt.

Dette melder ferjeselskapet på sine nettsider klokken 11.25.