– Det siste dette prosjektet trenger, er ny usikkerhet

Artikkelen er over 2 år gammel

Naturvernforbundet i Rogaland har anmodet stans i planarbeidet rundt nye Fv. 47 – Åkra sør-Veakossen fordi sivilombudsmannen har bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å vurdere hensynet til naturmangfoldloven på ny. Ordfører Jarle Nilsen (AP) forholder seg til vedtakene som i sin tid ble gjort i kommunestyret og håper vegprosjektet blir gjennomført.