LUFTFART: Tirsdag sendte samferdelsdepartementet ut pressemelding:

– Haugesund lufthavn er viktig for regionen, og regjeringen vil bidra til at den kan videreutvikle seg. Vi gjør derfor en rekke grep som imøtekommer lokale ønsker om å teste ut en annen driftsmodell, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Det har over tid vært lokale ønsker om at Haugesund lufthavn skal kunne driftes utenfor Avinor-modellen. Før jul i fjor ble det derfor bestemt at driften av Haugesund lufthavn skulle ut på anbud, som et pilotprosjekt. Prosessen er nå i gang, men innebærer omfattende arbeider som kan ta noe tid. Samferdselsdepartementet vil derfor også gi Avinor i oppdrag å etablere en overgangsordning for å sikre kontinuitet i ruteutviklingsarbeidet fram til arbeidet med anbudskonkurransen er fullført, sier Solvik-Olsen.

Overlater mer til lokal styring

– Jeg er veldig glad for at samferdselsministeren gir Haugesund Lufthavn god overgangsordning for å sikre videre drift ved flyplassen og at han har en tydelig bestilling til Avinor, kommenterer stortingsrepresentant fra Karmøy, Bente Thorsen (FrP).

Avinor har i dag ansvaret for driften av Haugesund lufthavn, mens det er lokale aktører som gjør arbeidet med ruteutvikling.

Etter at man lokalt har jobbet lenge med å få på plass et pilotprosjekt med hensyn til drifen på lufthavnen, arbeider nå Samferdselsdepartementet med å sette hele driften ut på anbud, i form av en tjenestekonsesjon. Avinor skal fremdeles eie lufthavnen.

Dagens avtale om ruteutvikling mellom Avinor og Lufthavnutbygging AS går ut 1. mai 2018.

Samferdselsdepartementet vil gi Avinor i oppdrag å etablere en overgangsordning for å sikre kontinuitet i ruteutviklingsarbeidet fra denne datoen, og fram til arbeidet med å sette lufthavndriften ut på anbud er fullført.

Dette vil bidra til forutsigbarhet for rutesatsingene på Haugesund lufthavn.

Overgangsordningen skal etableres så raskt som mulig, og før 1. mai 2017.

Ble tatt på alvor

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) er glad for meldingen som samferdselsministeren kom med etter et møte med delegasjonen fra Haugalandet i departementet mandag.

– Dette bekrefter inntrykket vårt fra møtet. Politisk ledelse i departementet vil sikre kontinuitet i rutearbeidet, og er opptatt av forutsetningene for ny driftsform. Avinor har fått et tydelig oppdrag som vil sikre utenlandstrafikken på flyplassen, sier Stensland, som er talsperson for delegasjonen i Karmøy-ordfører Jarle Nilsens (Ap) sykdomsfravær.

Det viktigste med mandagens møte var å få  plass en overgangsordning som skal sikre utviklingen av rutetilbudet fram til en ny permanent driftsavtale er på plass. Stensland er fornøyd med at de lokale ønskene om at overgangsordningen skal være på plass senest 1. mai i år, blir innfridd.

– Vi møtte en lydhør statsråd, som lyttet til det vi hadde å framføre, sier han.