Omkjøringsveien er godkjent av departementet

GLADMELDING FRA HOVEDSTADEN: Aase Simonsen fikk fredag beskjed fra regjeringshold at Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner omkjøringsveien.

GLADMELDING FRA HOVEDSTADEN: Aase Simonsen fikk fredag beskjed fra regjeringshold at Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner omkjøringsveien. Foto:

Fredag formiddag kom beskjeden som Karmøy kommune har ventet på: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har godkjent omkjøringsveien på vestsida.

DEL

KARMØY: Ifølge en pressemelding som Aase Simonsen (H) har sendt ut har KMD lagt mer vekt på samfunnsnytten, trafikksikkerhet, sentrumsutvikling og bomiljø enn på naturhensyn.

– Endelig! Dette har Sveinung Stensland og jeg jobbet godt med å få på plass. Nå må Karmøy kommune i det videre arbeidet ta med de føringene som departementet ber om, blant annet at traseen i sør vurderes i reguleringsplanen. Men det er en gledelig nyhet og viktig beslutning, skriver Simonsen i pressemeldingen.

Det formelle navnet på omkjøringsveien er kommunedelplan 668 for Fv. 47, Åkra sør – Veakrossen.

Sammen med Terje Halleland (Frp) mener hun at det kommunale selvstyret er vektlagt i beslutningen fra KMD.

– Samtidig bør kommunen merke seg at departementet ber kommunen om å vurdere alternative traseer, sier Halleland i pressemeldingen.

Det var sivilombudsmannen som i sin tid mente at lokale hensyn var vektet høyere enn statlige føringer i naturmangfoldloven, og derfor påklaget til departementet. Dette blir tilbakevist av KMD.

– Både lokaldemokratiet og naturhensyn er ivaretatt, og det kan bygges en fremtidsrettet vei som ivaretar trafikksikkerhet, fremkommelighet og byutvikling, sier Simonsen.

Fakta/Omkjøringsveien

  • Kommunedelplan 668 for fv. 47, Åkra sør – Veakrossen legger en ny fv. 47 øst for Åkrehamn er populært kalt omkjøringsveien på Karmøy.
  • Denne går fra sør på strekningen Søre/Austre Liknesveg, nord mot Killingtjørn og Tostemmen, nordøst mot Heiavatnet, og til Veakrossen.
  • Utbyggingen omfatter i tillegg til den nye vegen øst for Åkrehamn sentrum også å rydde opp i trafikkbildet i Veakrossen og Åkrakrossen, forlenge Engvegen til Tostemvegen, fjerne overvannsproblematikk ved Tjøsvold og etablere to nye atkomstveier til Åkra sentrum (en i nord og en i sør).
  • Kommunedelplanen ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2. desember 2016.
  • Etter klagerunder, blant annet fra Sivilombudsmannen, kom KMD med en endelig godkjenning av planene 7. desember 2018.
  • Omkjøringsveien har en kostnad på 702 millioner 2018-kroner, og er en av de prioriterte prosjektene i Haugalandspakken.

Artikkeltags