– Hvordan kan du forsvare dette?

Det er rigget og klart til å ta i bruk gjennomsnittsmåling i Bømlafjordtunnelen, men regjeringen sier stopp. Det er stikk i strid med Statens vegvesens anbefaling.