De lager stormøte om de store veiprosjektene

De valgte seg veikrysset Aksdal som illustrerende møtested, for å snakke om vårens stormøte.