Vurderte å sette opp glassvegg for å beskytte bilistene

Statens vegvesen har sett seg lei på at fv. 520 forbi Svandalsfossen til stadighet blir stengt, og vurderte å sette opp en glassvegg. Men tester viser at det er lite effektfullt.