HAUGESUND/KARMØY: Selskapene Caiano (Kristian Eidesvik) og TS Fly Invest (Trygve Seglem) overtar nå selskapet som har stått bak rullebaneforlengelsen. Kjøpesummen holdes strengt hemmelig, men er langt under de mellom 80 og 100 millionene som ble brukt på å forlenge rullebanen fra 1.600 til 2.000 meter.
- Vi i Haugaland Kraft har de siste årene solgt oss ut av en rekke selskaper utenfor vår kjernevirksomhet. Lufthavnutbygging sto for tur, sier administrerende direktør Olav Linga, som med dette salget fortsetter oppryddingen i Haugaland Kraft etter sin forgjenger i direktørstolen, Bjørn M. Apeland.

Overtar risiko og tilbakebetaling

Haugaland Kraft og eierkommunene etablerte i 2003 selskapet Lufthavnutbygging AS som et verktøy og finansiell investor for å få på plass rullebaneforlengelsen på Haugesund lufthavn Karmøy. Selskapet inngikk kontrakt med Avinor for selve utbyggingen. I tillegg fikk selskapet forpliktelser for å få til mer trafikk på flyplassen. Caiano og TS Fly Invest overtar nå disse forpliktelsene. Og Avinor-avtalen som sikrer en årlig økonomisk tilbakebetaling: Et fastbeløp og et variabelt beløp avhengig av trafikktall.

Hemmelig sum

Linga bekrefter at det var han personlig som tok initiativ til å kvitte seg med Lufthavnutbygging AS.
- Hvor mye kostet rullebaneforlengelsen Haugaland Kraft?
- Mye. Mellom 80 og 100 millioner kroner, svarer Linga, som ikke vil ut med hvor mye utbyggingsselskapet nå er solgt for. Og hvor mye som eventuelt må bokføres som tap på investeringen.
- Det er muligens et gap der, ja. For å si det slik, svarer Linga, som mener Haugaland Kraft var en nødvendig fødselshjelper for å få på plass flyplassutvidelsen.
- Hadde ikke en rullebaneforlengelse kommet på plass, hadde det vært en mulighet for at Bergen og Stavanger hadde overtatt en stor del av trafikken på flyplassen. Investeringen har vært veldig bra. På den tid beslutningen ble tatt om å gå inn i utbyggingsselskapet, var det en rett beslutning, sier Linga.
Han er glad for at de nye eierne av Lufthavnutbygging AS er aktører som begge har interesse av mer flytrafikk på Haugesund lufthavn Karmøy.