Sentrumslederen tar utfordringen om nytt busstilbud

Odd Fossan-Waage jr. tar Kolumbus-direktør Odd Harald Aksland «på ordet». Sentrumslederen ønsker gjerne en prøveperiode med den såkalte «Hent meg» bussen i Haugesund.