– Skiltplasseringen er helt uforståelig

Det midterste kvartalet i Bytunet-Byparken prosjektet er omtrent ferdigstilt. Flere mener de nye parkeringsskiltene i gata er misvisende.