HAUGESUND: I en børsmelding som ble sendt ut tirsdag står det at rederiet handler seks skip i størrelsesorden 2.350 til 2.850 dødvekttonn, som alle er bygget i årene 1995–1997.

Rederiet ønsker å gjennomføre overtakelsen i løpet av 2018, og alle skipene vil få nye navn.

– Kjøpet av de seks bulkskipene underbygger Wilsons langsiktige tro på markedet. Wilson opererer etter kjøpet en flåte på 114 skip, hvorav 88 vil bli eiermessig kontrollert av selskapet, står det i børsmeldingen.

Alle skipene har vært kontrollert av Wilsom siden starten av 2017 gjennom kommersielt tidscerteparti.

Selger får en eierandel i rederiet på 3,75 prosent gjennom salget.

Uansett vil bømlo-rederen Kristian Eidesvik fortsatt være desidert største eier i det bergensbaserte rederiet.

Eidesvik kontrollerer nær 90 prosent av aksjene.