Ølen: – Det er klart vi er glade, både i Ølen og på Karmøy. Kontrakten sikrer oss arbeid i tre år framover, sier adm. dir, i Ølen Betong, Arne Haldorsen.

– Arbeidsfellesskapet er en nødvendighet. Når arbeidet med tunnelene i T-forbindelsen kommer i gang i september blir det 24-timersdrift.

Travelt

Det blir innslag fra tre steder på en gang. Vi skal levere både 60-70.000 kubikkmeter sprøytebetong til brannsikring av tunnelene og 25.000 kubikkmeter konstruksjonsbetong til noen av veiene. Da blir det travelt på våre anlegg både i Ølen og på Kårstø, samt hos NorBetongs på Avaldsnes. I perioder vil alt vi har av spesialbiler og pumpeutstyr være i drift, forteller Haldorsen.

Kontrakten er tildelt av AF Anlegg som har hovedentreprisen.

Håper på mer

T-forbindelsen vil være Norges største veiprosjekt når det kommer i gang, og ringvirkningene lokalt vil være store.

Arne Haldorsen slår seg ikke til ro med 100-millionerskontrakten.

– Jeg håper vi er sterkt inne i bildet også når kontraktene på tunnelelementer, samt levering av rør og kummer, skal tildeles.

Vi produserer våre tunnelelementer i Mølstrevåg i Sveio. Noe nærmere finnes ikke, sier Ølen Betong-sjefen.