VINDAFJORD: Amalie Hovland fra Åmsosen er nettopp valgt til leder for Operasjons Dagsverks distriktskomité i Rogaland. Operasjon Dagsverk (OD), som liker å kalle seg «verdens største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom», runder 50 år i år. I jubileumsåret sliter organisasjonen med oppslutningen i Rogaland. Et klart uttrykk for dette er at Skeisvang-eleven ikke bare er leder, men faktisk eneste medlem av distriktskomiteen. De 21 andre distriktskomiteene rundt om i landet har mellom fire og ti medlemmer.

Den labre oppslutningen stopper ikke den engasjerte vindafjordjenta. Mottoet for OD i 2014 er «Nei til likegyldighet!» Det har Amalie tenkt å leve opp til.

– Og så får jeg bare håpe at engasjementet mitt kan være med på å tenne andre, sier hun.

Revet med

Amalie Hovland hadde ikke erfaring fra internasjonalt hjelpearbeid eller solidaritetsarbeid før hun begynte på Skeisvang i fjor. Der ble hun valgt inn i den lokale skolekomiteen for OD og fikk være med på seminarer for å lære om prosjektene og måten aksjonen blir gjennomført på. Da begynte snøballen å rulle.

– Jeg har lært utrolig mye og møtt mange nye og interessante mennesker, sier hun begeistret.

Like før skolestart var hun sammen med 200 andre skoleungdommer på høstseminar på Hadland folkehøyskole. Der fikk de grundig innføring i høstens prosjekt, som går ut på å støtte utdanning for jenter i Malawi og Etiopia.

– Dette er et veldig aktuelt prosjekt. For oss som har hørt om likestilling og kvinners rettigheter hele livet kan det virke utrolig at jenter i 2014 blir nektet skolegang fordi de er jenter. Malawi og Etiopia er to av verdens verste land i så måte. Mange jenter blir mishandlet som barn. De blir giftet bort og får barn i svært ung alder. I Etiopia blir flertallet av jentene kjønnslemlestet.

Aksjonsdag 31. oktober

Hele 131 ungdomsskoler og videregående skoler i Rogaland kan være med på OD. Så langt har bare fem skoler meldt seg. I fjor var tallet åtte. Amalies delmål er at de i alle fall skal komme opp på fjorårets nivå. Det er lov å melde seg helt fram til aksjonsdagen 31. oktober, men helst så snart som mulig, lokker hun.

Hennes egen skole framstår som et mønsterbruk i OD-sammenheng. I fjor deltok nesten alle elevene på aksjons dagen og den foregående temauken.

En av grunnene til at mange skoler dropper OD, er at de velger andre hjelpeprosjekter i stedet. Det har ofte sammenheng med at engasjerte elever lanserer prosjekter de brenner for.

– Dermed er de engasjert, men det er dumt at vi ikke kan stå sammen om OD. Da ville vi sett enda større resultater, sier den ferske distriktslederen. Uten å si noe negativt om andre prosjekter minner hun blant annet om at OD legger stor vekt på kontroll og oppfølging.

Vil videre

Generell politikk interesserer ikke Amalie.

– Jeg oppfatter det slik at politikere bare snakker og gir løfter som de ikke holder, sier hun.

Skolepolitikk er mer interessant, den angår hverdagen hennes.

– Hva kommer OD-engasjementet til å gjøre med deg?

– Jeg kan godt tenke meg en plass i ODs hovedkomité når jeg er ferdig med videregående. Ellers tenker jeg å bli lærer. Da vil jeg formidle kunnskapen jeg får gjennom dette arbeidet videre.