HAUGESUND: Denne historien begynte med at en eldre abonnent av Haugesunds Avis, bosatt i Haugesund, tok kontakt med oss.

– Kan dere hjelpe meg å spore opp en person som har evne til å finne vannårer ved hjelp av ønskekvist? var spørsmålet mannen stilte i et brev til redaksjonen.

Vår abonnent, som ikke ønsker å stå fram i avisen, fortalte at han hadde mistanke om at det går en vannåre under huset hans og at dette kan være årsaken til problemer han har med beina sine når han legger seg.

Flere med kvist

Vi ba publikum om hjelp via Facebook, og kom på den måten i kontakt med flere såkalte kvistgjengere i distriktet. Noen av dem har vært etterspurt for å finne vannårer i forbindelse med graving av brønner. Denne delen av virksomheten er blitt mindre aktuell etter hvert som vannverkene i kommunene er blitt bygd ut.

En av mennene med ønskekvist – av en eller annen grunn har vi bare kommet i kontakt med menn – sa seg villig til å besøke vår abonnent. Det ga resultater.

– Vedkommende startet på utsiden av huset og fant der åren. Han kom så inn og fulgte åren under spisebordet, gjennom kjøkken og bad. Åren gikk midt under den doble ektesenga vår og gikk ut i hjørnet på huset, skriver vår abonnent og takker for at han ble tatt på alvor.

Ved å legge seg et annet sted i huset slapp han plagene med beina.

Kvistgjengeren som fant åren vil ikke stå fram i avisen, han heller. Det gjelder også flere av dem vi snakket med før vi kom i kontakt med unge Stian Heggland.

Ikke tatt på alvor

Etter det Haugesunds Avis forstår opplever mange av kvistgjengerne at de ikke blir tatt på alvor. En ting er at vitenskapen stiller spørsmål ved evene deres. Noe annet er at flere av dem opplever at de blir ledd litt av i nærmiljøet. Noen har til og med fått høre at evnene deres nærmest har med okkulte krefter å gjøre. Kanskje var dette mer vanlig før enn nå. 30-åringen Heggland sier han ikke har dårlige erfaringer i så måte.