ODDA: Hjøllo bru ble totalskadd da elva Opo flommet som verst i slutten av oktober.

Siden da har beboerne på Hjøllo kunnet benytte seg av den gamle smelteverksbrua et stykke lenger nede i elva.

Likevel har dette skapt begrensninger for næringslivet på Hjøllo.

- Nå har vi åpnet for all trafikk. Man kjører over den havarerte broa, som ligger nede på elvebunnen på Hjøllo-siden, sier Jostein Eitrheim, teknisk sjef i Odda kommune.

Det er blitt lagt til finmasse oppe på kjørebanen på broa for å gjøre den skikket for biltrafikk.

Midlertidig løsning

Eitrheim presiserer at dette er en midlertidig løsning, og at det må bygges ny bro.

- Men dette vil ta tid. For det første er det anslått at det vil koste 18 til 20 millioner kroner for en ny bro. Så skal det prosjekteres, før det blir satt i gang anbudsrunder, og påfølgende kontraktforhandlinger, sier han.

Odda kommune har informert beboerne på Hjøllo om at broa kan måtte stenges på nokså kort varsel, dersom vannstanden i elva skulle stige.

- Vi er villige til å strekke oss langt for gode løsninger, men det er klart at sikkerheten alltid er førsteprioritet, sier Eitrheim.

Den gamle smelteverksbroa er fortsatt åpen for trafikk, slik at det for øyeblikket finnes to veier fra Hjøllo inn til Odda sentrum.