RAUMA: Lars Harald Blikra fra Vikedal er mannen alle hører på i påvente av skredet som kommer ved fjellet Mannen i Rauma.

Blikra er oppvokst på et gårdsbruk  i Vikedal. Hans bror overtok gården, og Lars Harald begynte på studier i Bø før han fortsatte på geologistudier i Bergen.

- Med interesse for naturen var geologi et naturlig valg for meg, forteller Blikra til geoportalen.no

Blikra er nå sjefsgeolog og overvåker fjellområdet ved Mannen for det interkommunale selskapet Åknes/Tafjord Beredskap.

- Det vil trolig gå et par dager før fjellet Mannen raser ut, sier Blikra søndag.

– Situasjonen er uforandret. Fjellet beveger seg med samme hastighet som tidligere, sier han til NTB ved 12-tiden søndag.

Bevegelsen er på 6-7 millimeter i døgnet.

Blikra sier det vil gå et par dager før det ventede raset kommer. Om det kommer mye nedbør, kan det framskynde raset, men det har ikke kommet så store mengder at det har noen særlig betydning, ifølge Blikra.

Alle som bor i det rasutsatte området, er evakuert.