HAUGESUND: Tall fra Haugesund kirkelige fellesråd viser at det var totalt 34 846 som besøkte de tre kirkene i byen i fjor. Til sammen hadde Rossabø, Skåre og Vår Frelser 231 gudstjenester i forbindelse med søndag og helligdager.


I snitt er det dermed 150 personer som stiller på messene. Statistikken viser at det i 2009 totalt sett var flere messer enn ti år tidligere, mens tallet på besøkende har gått ned.

Flere i menighetsarbeidet


- Det er færre til gudstjeneste, men flere deltakere i menighetsarbeidet. I 1999 deltok 33.493 på gudstjenester søn- og helligdager i byens menigheter. I 2009 deltok 34.846 som er ett tusen færre enn året før, skriver Den norske kirke i Haugesund på sine hjemmesider.

I 1999 var det totalt 33 493 som besøkte den protestantiske kirken i byen. Sogneprest Joseph Lam Cong Luong forteller at det er over 200 som besøker den katolske St. Josef kirke hver helg.

Les også: Ønsker seg Jesus tilbake til jul.


- Søndag har vi to messer. 9.30 er den på polsk og da kommer det rundt hundre stykker. Klokka 11 er det høymesse og da kommer det over hundre, sier Luong.


I tillegg har kirken messe lørdag kveld og alle hverdager.


- Folk kan også komme på søndagsmesse lørdag kveld. Da kommer det 20-30 stykker, fortsetter sognepresten.


Hverdager kommer det vanligvis mellom fem og ti stykker.


Luong begynte i stillingen i fjor og har derfor ikke nøyaktige tall, men sier han regner med at besøkstallene har vært stabile.