KARMØY: Da politikerne sa ja til å legge ned flere mindre skoler for å spare driftsutgifter, reagerte innbyggerne på Sørhåland og Kvalavåg. Privatskoler ble løsningen.

Nå er det ett år siden 95 elever ved den kristne privatskolen på Sørhåland og 36 barn ved montessoriskolen på Kvalavåg møtte til skolestart.

– Vi er fornøyde med førsteåret. Montessori-pedagogikken er en ny måte å jobbe på, både for lærere, foreldre og elever. Tilbakemeldingene er gode, både fra elever og foreldre, og jeg opplever at samarbeidet mellom skolen og foreldrene er veldig bra, sier rektor Marit Steinnes.

Elevtallet har økt fra 36 i fjor til 43 i år. Større seksårskull og innflytting er hovedforklaringen.

Mange av de 43 elevene bor på Kvalavåg, men det er også barn fra andre deler av Nord-Karmøy.

– Vi opplevde en babyboom for fem år siden på Kvalavåg. 13 av dem starter på skolen neste år. Det gjenstår å se hvilken skole de velger, men jeg har tro på at elevtallet øker ytterligere neste år, tror Steinnes.

Tilhørighet er viktig

På Sørhåland har elevtallet gått ned fra 95 til 90.

– Det skyldes et unormalt lavt førsteklassekull. Neste år ser det bedre ut, kommenterer rektor Espen Vidar Berg.

Det kan virke som geografisk nærhet er viktig når så mange foreldre og elever velger å bli på Sørhåland.

– Av våre 7.-klassinger i fjor, er det ingen som har søkt seg over til den nye, kristne ungdomsskolen på Vea. Nærhet er viktig. Den offentlige skolen var veldrevet og bra, men ble lagt ned. Takket være foreldrene fikk barna skole i nærområdet likevel. Jeg håper vår vri med ekstra fokus på kristendom og uteskole kan gi elevene et enda bedre tilbud, sier Berg, som hittil bare har opplevd gode tilbakemeldinger.

PS! På Kvalavåg har bare én elev gått over til offentlig skole etter førsteåret. På Sørhåland er alle med videre.