HAUGESUND: Kjevebein i et garn beviser det Haugesund og Omegn Jeger og Fiskerforening (HOJFF) har fryktet den siste tiden: Det er gjedde i Løkavatnet i Skåredalen.

Det var et anonymt tips som først førte til mistanke om ulovlig utsatt gjedde.

- Tipset var veldig konkret og gikk ut på at det ble satt ut åtte hanner og en hunngjedde i Løkavatnet for et par måneder siden, forteller Dan Andre Aarsvold, leder i HOJFF til Haugesunds Avis.

Aarsvold aner ikke hvem tipseren er, men kjenner til at informasjonen skal ha blitt overhørt et sted og gitt videre til Fosen grunneigarlag.

I dag ble det gjort funn som tyder på at tipset holder vann:

Frivillige har daglig satt garn i Løkavatnet og registrert all fangst av ørret og karuss i vannet. Natt til i går ble garnene sabotert og funnet i en haug på land. Det styrket mistanken om at noen ikke vil at det skal bli oppdaget at det er gjedde i vannet.

- All fisken var fjernet fra garnene, men i ett av dem hang det igjen noen store kjevebein. Seniorforsker Trygve Hesthagen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) – en av Norges fremste eksperter på ulovlig utsatt fisk - har i dag identifisert kjevebeina, og det er gjeddebein, forteller Aarsvold.

HOJFF har vært i kontakt med politiet og vil anmelde gjeddeutsettelsen. Foreningen har fått alle nødvendige tillatelser til å drive utfiske med garn og ruser i vannet.

- Vi skal ha en dugnad allerede i kveld, sier Aarsvold.

Han presiserer at å sette ut fiskearter som ikke hører naturlig til i området, er miljøkriminalitet.

- Gjedda hører ikke hjemme på Vestlandet og er en rovfisk som «rensker» vann for annen fisk. Løkavatnet har forbindelse til det lange Aksnes/Ørpetveit-vassdraget som går gjennom både Haugesund og Karmøy kommune. Får gjedda spre seg, vil det være svært uheldig for vassdraget.

- Hvorfor vil noen ha gjedde i vannene?

- Sannsynligvis er det sportsfiskere med andre preferanser enn ørretfiske. Gjeddefiske er spennende, syns noen. Så har de kanskje ikke tenkt seg så godt om hvor stor påvirkning og konsekvenser dette vil ha, tror Aarsvold.

Nå håper Aarsvold at gjedda ikke har fått gytt i Løkavatnet.

- Har det skjedd er løpet kjørt. En gjedde legger 100.000 egg. Overlevelsesprosenten er én prosent. Men 1.000 gjedder er mye fisk det også. Klarer gjedda å etablere seg i vannet er eneste utvei å rotenonbehandle vassdraget. Vi håper at gjedda ikke har gytt og at vi skal klare å få den vekk med utfiske.

Aarsvold presiserer at dersom gjedda blir etablert vil det være et kjempestort tilbakeslag for sjøørett-prosjektet i Aksnesvassdraget.

- Dette er et prosjekt foreningen har lagt flere titalls tusen kroner i, for å ikke nevne alle dugnadstimene, sier Aarsvold.