HAUGESUND/KARMØY: Aps Hege H. Liadal ser ikke at flytting av barnevernssaker til Stavanger er til barnets beste.

– Barnets hensyn må være overordnet. Her kan jeg kan ikke se at en flytting er til barnas beste, kommenterer hun.

DAGENS LEDER: BARNEVERN PÅ BÆRTUR

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker fikk økte bevilgninger i 2013. Det hjalp ikke på effektiviteten i Rogaland. Der økte antall saker betraktelig og det samme gjorde saksbehandlingstiden. Det er bakgrunnen for vedtaket om flytting av saker fra nord til sør.

– Barnets beste må likevel gå først. Jeg stiller meg også undrende til om dette er god samfunnsøkonomi, sier Liadal, som kommer til å utfordre statsråd Solveig Horne med et skriftlig spørsmål.

– Jeg vil også legge press på kolleger i regjeringspartiene som forhandler om neste års budsjett, sier Ap-politikeren.

Solveig Horne har fått med seg kritikken mot flytting.

– Fylkesnemndene har fått gjentatt kritikk for lang saksbehandlingstid både fra Riksrevisjonen og departementet. Tiltak for å redusere saksbehandlingstiden har også med barnas og foreldrenes rettssikkerhet å gjøre, sier statsråden. Hun har nå bedt om en orientering om situasjonen i Rogaland.

Bakgrunnen for at hun har bedt om dette er kritikken mot fylkesnemndas nye praksis som kom fram i Haugesunds Avis fredag. Horne forteller at hun har fått flere henvendelser etter avisoppslaget, blant annet fra fylkesvaraordfører Terje Halleland og lederen for oppvekststyret i Haugesund, Camilla Strømø, begge partifeller av Frp-statsråden.

I utgangspunktet har Horne forståelse for den omleggingen som er gjennomført, siden fylkesnemndene er under press for å drive mer effektivt.

– Mer er det samfunnsøkonomisk mer effektivt at 10–14 personer må reise fra nordfylket til Stavanger enn at en nemndsleder må ta turen den andre veien?

– Vi har ikke vurdert dette i en samfunnsøkonomisk sammenheng, svarer Horne.

Derimot har departementet satt i gang en evaluering av hele ordningen med fylkesnemnder. Den skal være ferdig til neste år.
Horne påpeker dessuten at fylkesnemndene fikk en ekstrabevilgning i forbindelse med revidert statsbudsjett for 2014. Formålet var å opprette midlertidige saksbehandlerstillinger for å unna køene.

– Jeg er klar over at fylkesnemnda i Rogaland har fått svært mange nye saker og at ventetiden er ekstra lang her. Belastningen på de tolv fylkesnemndene varierer fra tid til tid. Vi har derfor en ordning der nemndene kan utveksle ressurser seg imellom og dermed hjelpe hverandre, sier statsråd Horne.

Hun er i tvil om hun kan blande seg inn i fylkesnemndenes måte å organisere arbeidet på eller instruere dem i enkeltsaker.