ODDA: Onsdag kveld, klokken 19.33 etter beregninger fra meteorittnettverket, gikk en meteor opp i ild på himmelen like ved grensa til Hardangervidda nær Odda.

Ildkulen beskrives som blågrønn i fargen og var synlig i tre til fire sekunder. Ildkula skal ha kommet inn helt vest på Hardangervidda, og eksplodert om lag 25 kilometer over fjellet rundt 14 kilometer nordøst for Odda.

– Vi har ikke fått meldinger om at noen har funnet noen steiner ennå, men vi krysser fingrene, sier Tor E. Aslesen, formann i norsk astronomisk selskap, til Haugesunds Avis.

Etterlyser observasjoner

Norsk meteornettverk etterlyser observasjoner gjort i nærheten av det antatte fallområdet, enten lys eller lyd.

– Vi oppfordrer også alle som ferdes i området, om å være oppmerksomme på uvanlige steiner eller steiner som ligger på et sted i terrenget der de ikke synes å høre naturlig hjemme, som på islagte vann eller på myrer, torv og lignende, sier Steinar Midtskogen i Norsk Meteornettverk.

– Verdifulle

Skulle noen finne en mulig meteoritt, rådes de til å ta kontakt med Rune Selbekk ved Naturhistorisk museum i Oslo for å få undersøkt om det dreier seg om en meteoritt.

– Meteoritter er verdifulle, og museet vil være behjelpelig med å få den klassifisert og offisielt registrert. Museet er også interessert i å kjøpe meteoritter til markedspris, sier Midtskogen.

– Hvor mye kan man forvente å tjene dersom man finner en meteoritt?

– Vel, meteoritter er som å handle med antikviteter, så det er vanskelig å si. Men dersom en kan registrere steinen med funnsted og fallhendelse stiger den fort i verdi, sier Aslesen som også er pressekontakt for Norsk Meteornettverk.

Infralydradaren i Løten, 275 kilometer unna, fanget trykkbølgen av ildkulen 14 minutter etter eksplosjonen.

Data derfra tyder på at den var rundt 25 kilometer over bakken da det skjedde, noe som gir gode muligheter for at mindre deler har falt ned på bakken som meteoritter.