– Vi er opptatt av å satse på og ruste opp utearealene ved skolen og få på plass utstyr slik at elevene kan gjennomføre en fast aktivitet midt på dagen, sier lærer Unn Rognerud ved Sveio skule.
Alle vil bidra til mer utstyr og større aktivitet på skolens utearealer, og sammen har lærere, elever og foreldre gjort en ny vri for å skaffe penger.
Inntektene av grunnskoleukearrangementet «Bli sunn og sprek», der det var lagt opp en rekke aktiviteter, går til å anskaffe utstyr til utearealene.

Suksess

Hun berømmer elevene, noen elever fra ungdomsskolen og foreldre, leder i karateklubben Shotokan og friluftsrådet som deltok og bidro sterkt til å gjøre arrangementet tirsdag 15. mars til en suksess. Det ga 3.000 kroner i inntekt, og hele 140 foreldre til 140 barn, møtte opp.
Det var lagt opp en rekke aktiviteter, som blant annet linedance, golf, klatring, skileik/leik ute, ballbingeaktiviteter og karate. I tillegg spikket noen av elevene pølsepinner til å ta med på tur.
Foreldrene har for øvrig vært veldig positive og bidratt med mange innspill.
At inntektene av dette arrangementet for småskoleelevene skal brukes til nytt utstyr, er ifølge Rognerud et element i bestrebelsene på å få mer utstyr og lage større aktivitet ute.

Tiltaksmidler

I forbindelse med utbyggingen har skolen søkt om tiltaksmidler til helsefremmende og forberedende arbeid innen fysisk aktivitet og kosthold fra fylkesmannen i Hordaland.
Skolen ønsker å legge om skoledagene med en økt til fysisk aktivitet midt på dagen og vil i tillegg satse på gratis frukt til elevene.
– Vi har konkrete planer om å bygge lavvo og anlegge en sti eller joggeløype rundt varden her på skolen. Området rundt varden brukes i dag til klatring. Videre ønsker vi oss en aktivitetsjungel, et såkalt kråkereir og et bordtennisbord ute i skolegården. Og sist, men ikke minst, vil vi ruste opp skaterampen eller bygge ny, sier Rognerud.
– Håpet er at vi også skal få tippemidler til nærmiljøtiltal slik FAU har søkt om, sier Rognerud.
Unn Rognerud, lærer Sveio skule
[email protected]
Sang: Førsteklassingene ved Sveio skule deltok i aktivitetsdagen med sang fra «Den levende skogen».
God trim: Bård Solås i klatreveggen
Teater: Klasse 2A dramatiserte fra «Folk og røvere i Kardemomme by». Shane Kevin Hagland er pølsemakeren.
Utelek: Sjamil Salbanov og Abu- Bakar Maltsagov lot seg aktivisere på akebrett