Lei av dårlege vegar

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Jarle Viskjer går hardt ut mot Hydro, og seier dei gjer altfor lite for å legga til rette for ferdsel inn Valldalen. Kraftverkssjef Erik Frantzen kjenner seg ikkje att i kritikken.