ODDA: NVEs snøskredeksperter vurderte skredfaren som betydelig i Trollheimen, Romsdal og på Sunnmøre så sent som tirsdag, men ved inngangen til påskehelgen ble faregraden nedjustert til nivå 2 – moderat – i hele landet.

– Vi oppfordrer alle til å lese snøskredvarslene på varsom.no som en del av turplanleggingen. Det er viktig å sette seg inn i skredproblemene og hvordan de håndteres. Med mye folk til fjells er det også noen ekstra hensyn å ta, sier vaktleder Tommy Skårholen ved Snøskredvarslingen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Skiløpere og snøscooter

I Nord-Norge, der det er meldt klart best vær de kommende påskedagene, er det særlig i bratt terreng at man skal være oppmerksom. Tørr nysnø oppå den gamle danner en god såle mange steder, noe som gir godt skiføre. Men i høyden har nysnøen stedvis blitt flyttet på av vind og dannet flak i leheng. Flak av fokksnø og nysnø stabiliseres gradvis, men kan lokalt være ustabile i høyden, minner NVE om.

Det skal ikke mer til enn en gruppe skiløpere eller en snøscooter for å løse ut skred i bratt terreng. I tillegg kan små løssnøskred løsne av seg selv i bratte fjellsider der solen har stått på.

– Hold god avstand til hverandre i bratt terreng, og ha god margin til bratte solutsatte sider. Det kan være mange på tur i finværet. Ha i bakhodet at det kan befinne seg skiløpere både over og under deg i bratte fjellsider, med de konsekvenser det kan ha om du eller andre løser ut et skred, sier Skårholen.

Løssnøskred

I Sør-Norge er det meldt dårligere vær i påsken, men også her må man ta visse forholdsregler. Det ligger fersk fokksnø i høyden, og det har kommet nysnø i alle regionene, men aller mest i høyden på Nordvestlandet.

Selv om fokksnøen gradvis stabiliseres, kan den lokalt være ustabil, så det gjelder å være forsiktig i bratt terreng. Ifølge NVEs skredovervåkere er det fare for små løssnøskred under den såkalte mildværsgrensen og der sola tar tak. Det advares dessuten om vedvarende svake lag som gjør forholdene komplisert i Jotunheimen.

På Nordenskiöld Land – det sentrale landområdet på Spitsbergen – er skredsituasjonen uendret, men det ligger lokalt ustabil fokksnø i leheng, og enkelte steder kan én skiløper være nok til å løse ut skred i fokksnøen.

– Unngå ferdsel i og ved terrengfeller og vær spesielt forsiktig og oppmerksom i områder med skavler. Hold god avstand. Topper og rygger er ofte avblåst, så du kan finne bart fjell å ferdes på. På toppen er det tryggest på rett side av toppvarden, sier Skårholen.