HAUGESUND: – Både skolemedisin og alternativ medisin har hatt lite å bidra med overfor pasienter som er plaget med tinnitus, bortsett fra å lære hvordan en skal akseptere og ignorere lydene, mener refleksolog Arve Fahlvik.

Han er én av ni personer som driver med refleksologi i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Refleksologi tilhører alternativ medisin.

Diagnose

– Vi starter nå et kartleggingsprosjekt for å finne ut mer om hva refleksologien kan bidra med for personer som sliter med tinnitus. Derfor søker vi etter personer som vil være med. Det eneste vi krever er at det må foreligge en tinnitusdiagnose fra lege. I tillegg må pasienten bidra med informasjon til Universitetet i Tromsø, sier Fahlvik.

Han opplyser at kartleggingsprosjektet skjer i samarbeid med Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. Her samles informasjon om spesielt gode og spesielt dårlige resultater etter behandling av alternativ medisin. Denne informasjonen vil etter hvert danne grunnlag for videre forskning, ifølge Fahlvik.

Han opplyser at hver person vil få mellom 20 og 30 behandlinger og at betalingen kun skal dekke utgifter, pluss et symbolsk beløp.

– Selve behandlingen er gratis siden dette er et kartleggingsprosjekt, sier Fahlvik, og presiserer at det ikke er noen fysisk risiko forbundet med å delta.

– Mest akseptert

– Er refleksologi akseptert av skolemedisinen?

– Alternativ medisin er ikke akseptert av skolemedisinen, men jeg føler at refleksologi er blant den delen av alternativ medisin som er mest akseptert, sier Fahlvik.

Han opplyser at en ferdig utdannet refleksolog har gjennomført et 10-ukers kurs, som er spredt ut over to år, kombinert med selvstudier.

Deretter følger en halvårig utdannelse på full tid.