– Helgas tal viser kor viktig det er med kontrollar langs vegane

Det melder Statens vegvesen, etter den ekstra kontrollen langs riksveg 7 ved Brimnes som følgje av brann i Gudvangatunnelen.