Gang- og sykkelveg Håkull - Trovåg: Vats-firma fikk jobben

Av

Bjarne Nordtveit AS får kontrakten med Statens vegvesen.