SAUDA: Forrige uke ble spenningen på sentralnettledningen mellom Sauda og Saurdal hevet fra 300kV til 420kV.

Ifølge Statnett er denne ledningen som det nå er satt spenning på, første delstrekning av to forbindelser mot Lysebotn, som skal oppgraderes til 420kV (420 000 Volt).

Deler av ledningen som i dag går mellom Sauda og Liastølen, og en nybygd seksjon på 3,5 kilometer, vil til sammen bli en del av ledningen på 420kV mellom Sauda og Lyse som skal ferdigstilles i 2021.

Et steg nærmere

Dette er første byggestein i den nordlige delen av Vestre korridor-prosjektet, og det som vil bli den andre 420kV forbindelsen fra Sauda mot Lysebotn, står det i pressemeldingen.

Tidligere i år ble det sammenhengende drift på 420kV-ledninger fra Kristiansand, gjennom Kvinesdal og til Ertsmyra på Tonstad.

Med idriftsettelsen av den nye sentralnettledningen mellom Sauda-Saurdal er Vestre korridor et steg nærmere målet om sammenhengende 420kV forbindelse fra Sauda til Kristiansand.

Komplisert prosjekt

Når nivået er hevet fra 300kV til 420kV på denne strekningen medfører det en betydelig kapasitetsøkning i denne delen av sentralnettet.

Gjennomføringen av prosjektet Vestre korridor er komplisert. Nybygging, ombygging og omlegging av kraftledninger skal gjøres samtidig som forsyningssikkerheten skal ivaretas, og ingen skal miste strømmen mens arbeidet pågår, sier prosjektleder i Statnett Nils Sirnes i en pressemelding.

Fakta om Vestre korridor

· Vestre korridor strekker seg fra Kristiansand i sør til Sauda i nord.

· Ett av delprosjektene, som besto i oppisolering og forberedelse for 420kV av 270 km dupleksledning, ble startet opp i 2013 og fullført i 2017.

· Bygging av nye stasjonsanlegg og nye 420kV ledninger har pågått siden 2015 og flere av anleggene er i ferd med å bli fullført.

· Vestre korridor skal stå ferdig i 2021-2022, og vil legge til rette for mer fornybar energi på nett, økt forsyningssikkerhet på Sør-Vestlandet og høy utnyttelse av mellomlandsforbindelsene.

· Kostnadsrammen er på 6,6 – 6,8 milliarder kroner.

Kilde: Statnett