Nå må Statoil betale store deler av den gjenstående leien til riggeieren COSL, til sammen rundt 4 milliarder kroner inkludert forsinkelsesrenter, melder Dagens Næringsliv.

Tirsdag kom dommen etter at riggselskapet COSL gikk til sak for å få erstatning for tapet etter at Statoil sa opp kontrakten for riggen COSL Innovator to måneder etter dødsulykken på riggen i 2015.

Ulykken skjedde da en bølge traff plattformen på babord side av dekksboksen forut og presset inn 17 vinduer. En 53 år gammel arbeider mistet livet, mens fire andre ble lettere skadd da kjempebølgen traff riggen på Troll-feltet 30. desember.

I april i fjor ble det kjent at Petroleumstilsynet påviste to regelbrudd etter ulykken i Nordsjøen. Om flere hadde oppholdt seg i lugarene da hendelsen skjedde, kunne flere menneskeliv gått tapt, konkluderte tilsynet med.

I dommen fra Oslo tingrett heter det at Statoils terminering av kontrakten er urettmessig. Statoil dømmes til å betale full leie for riggen i tre måneder og deretter 70 prosent av leien for den resterende perioden til riggens kinesiske eiere.

– Vi har mottatt tingrettens dom og konstaterer at ingen av partene har vunnet saken fullt ut. Vi vil nå gå gjennom dommen og ta stilling til om den skal ankes, sier pressetalsmann Eskil Eriksen i Statoil til DN.