Lokale kontor legges ned, 20 årsverk kuttes

Det skal spares 370 millioner kroner i året. 429 årsverk skal bort. I Nord-Rogaland kuttes 11 av 21 årsverk.