KIRKE: Kong Harald er til stede når Braut søndag vigsles i Stavanger domkirke. 60-åringen overtar embetet etter Erling J. Pettersen, som har sittet siden 2009.

Kirkerådets utnevnelse av konservative Braut, som selv ikke vil vie likekjønnede par, skapte sinne og sterke reaksjoner blant medlemmene i organisasjonen Åpen Folkekirke før jul i fjor. For til tross for at den liberale grupperingen sitter med makten i Kirkerådet, innstilte et flertall på Braut framfor den liberale kandidaten Torstein Lalim. Av enkelte medlemmer ble valget omtalt som "et svik".

Kirkerådsleder Kristin Raaum uttalte til Vårt Land at valget av Braut hadde vært den vanskeligste bispetilsettingen hun hadde vært med på, men at rådet landet på Braut på grunn av hans brobyggeregenskaper.

Braut sto blant annet bak konsensus-vedtaket som samlet flertallet i Kirkemøtet 2016 om å lage en vigselsliturgi for likekjønnede.

Taktisk valg

Vårt Land-kommentator Alf Gjøsund påpekte i en kommentar etter tilsettingen at Åpen Folkekirke har lovet å gi sine konservative meningsmotstandere rom i kirken:

"Stavanger bispedømme er bibelbeltets spenne. (...) Hvor skal man gi konservative et rom, om ikke i et av de mest konservative bispedømmene?", skrev Gjøsund.

Under årsmøtet i Åpen Folkekirke i januar ble valget av Braut av enkelte omtalt som et taktisk valg, for å berede grunnen for mer liberale biskoper under de kommende bispevalgene i Oslo og Nidaros.

Respekt og kontakt

Braut ønsker selv ikke å gi intervju før selve vigslingen. I et portrettintervju lagt ut på Stavanger bispedømmes nettside , fremhever han imidlertid brobyggerrollen som viktig i sin ny gjerning, og sier at han er opptatt av at det må være balanse og kontakt mellom de ulike fløyene i kirken.

– Mitt ønske er at en fra ulike hold kan respektere hverandre som kristne søsken, og anerkjenne at den andre sin begrunnelse er fremført i beste mening, sier han.

Braut kommer fra stillingen som sogneprest i Birkeland menighet i Bergen, hvor han har vært de siste 16 årene.

Les også: Skuffet og overrasket

Dette er den nye biskopen

* Født 28. februar 1956

* Vigsles til ny biskop i Stavanger søndag.

* Overtar etter Erling J. Pettersen (biskop siden 2009).

* Har siden 2000 vært sogneprest i Birkeland menighet i Fana.

* Har tidligere blant annet vært prest i Søndre Skøyen i Oslo, kapellan i Fossum på Stovner i Oslo, lærer i teologiske fag på Bibelskolen i Grimstad, kapellan i Ilen menighet i Trondheim, sogneprest på Stord og prost i Sunnhordland.

* Medlem av Kirkerådet siden 2012

* Vokste opp i Sandnes.

* Anses som konservativ og vil selv ikke vie likekjønnede par.

* Ble valgt med åtte mot fem stemmer i Kirkerådet i desember i fjor, til tross for at den liberale organisasjonen Åpen folkekirke har flertall i rådet. Valget skapte splid innad i Åpen folkekirke i etterkant. (NTB)