Flere titalls graver ramponert: – Dette er simpelt og respektløst

Kirkevergen reagerer kraftig etter det omfattende hærverket. Politiet vil ha tips.