For to uker siden strandet hovedforhandlingene mellom flyteknikerne og NHO Luftfart. Tirsdag i forrige uke ble det i tillegg forhandlingsbrudd mellom LO Stat og Spekter for medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Delta i Avinor og Avinor Flysikring.

Partene skal møtes hos Riksmekleren henholdsvis 26. juni og 28. juni. Det er satt av én dag til forhandlingene, og i verste fall kan det bli streik fra morgenen dagen etter at meklingene eventuelt brytes.

Helganes kan bli stengt

Totalt 44 Delta-medlemmer tas ut i streik dersom det ikke blir enighet i meklingen mellom Delta/YS Spekter og Avinor/Spekter 28. juni.

Medlemmene som vil bli tatt ut i en eventuell streik, jobber på Haugesund lufthavn (17 medlemmer), Stavanger lufthavn (9), Svolvær lufthavn (5), Oslo kontrollsentral (4), Alta lufthavn (3), Bodø kontrollsentral (2), Stavanger kontrollsentral (2), Sandnessjøen lufthavn (1) og Harstad/Narvik lufthavn (1).

– Uttaket tar først og fremst sikte på å ramme arbeidsgiver, og vi beklager at dette også vil ramme tredjepart. Vi forventer at arbeidsgiver bruker adgangen til å søke om dispensasjon, slik at en konflikt ikke går ut over liv og helse, sier Deltas 1. nestleder og YS Spekter-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Mandag melder Haugesund lufthavn Karmøy på Facebook:

«Ansatte i Avinor kan bli tatt ut i streik. Meklingsfristen er ved midnatt 28 juni. Streikeuttaket blir iverksatt fredag 29 juni kl. 10.00. Det er varslet et uttak av 17 ansatte. Dette betyr at det ikke vil være mulig å holde lufthavnen åpen. Det er søkt om dispensasjon for flyginger som gjelder liv og helse. Reisende bes følge med på informasjon fra eget flyselskap.»

Fly kan bli satt på bakken

Flyteknikerne vil særlig ha forbedringer når det gjelder helse og nattarbeid. I Avinor-forhandlingene dreier det seg først og fremst om pensjonsordninger, noe som er et prinsipielt spørsmål og vanskelig for partene å enes om.

Det er tatt ut plassoppsigelse for 1.098 medlemmer i LO Stat og rundt 460 medlemmer fra YS Spekter. Ifølge Avinor vil ingen flygeledere bli tatt ut i streik ettersom disse ikke tilhører de faggruppene som NTL og Delta organiserer. De som er organisert jobber stort sett med alt annet enn fly- og tårntjenester.

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) har medlemmer fra både Norwegian, SAS og Widerøe, og det er tatt ut plassoppsigelse for 430 av organisasjonens rundt 500 medlemmer i tariffområdet. I verste fall kan fly bli satt på bakken hvis pilotene ikke finner det forsvarlig å fly på grunn av manglende service.