STREIK: Fredag går to spesialsykepleiere i Stavanger ut i streik, mens ytterligere to medlemmer tas ut ved distriktskontorene i Tromsø og Kristiansand torsdag 28. september. Dersom konflikten ikke er løst innen den tid, vil 29 av Norsk sykepleierforbunds (NSF) 34 medlemmer i Kreftforeningen være tatt ut i streik.

Da Kreftforeningen gikk fra arbeidsgiverforeningen Virke til NHO Abelia, ble sykepleierne ansett for å være funksjonærer og mistet dermed tariffavtalen de hadde som sykepleiere. Sykepleierne mener de mister både streikerett og minstelønnssatser i det nye avtaleverket, og streiker for å få beholde sykepleieravtalen.

– Provosert

Norsk Sykepleierforbund og nestleder Solveig K. Bratseth sier dessuten at de er kraftig provosert over at Kreftforeningen påstår at jurister, sosionomer eller andre yrkesgrupper, like gjerne som en sykepleier med spesialisering på feltet, kan svare dem som kontakter Kreftlinjen med helsefaglige spørsmål.

– Vi anerkjenner kompetansen til jurister og sosionomer som svarer på spørsmål innen sitt fagfelt. Men vi kan ikke skjønne at Kreftforeningen nå velger å svekke dette viktige pasienttilbudet ved å tukle med spesialsykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, sier Bratseth.

Kreftforeningen mener det er urimelig at sykepleierne skal beholde sykepleieravtalen når de på samme arbeidsplass har ansatt for eksempel jurister som funksjonærer i lignende stillinger. Organisasjonssjef Jacob Conradi avviser også at tilbudet til norske kreftpasienter svekkes.

– På Kreftlinjen i dag sitter det spesialsykepleier som svarer på helsefaglige spørsmål under hele åpningstiden. Alle får svar, selv om kan det ta noe lenger tid nettopp på grunn av streiken. Vi har ikke satt denne jobben til jurister og sosionomer. De svarer på spørsmål rundt sitt fagfelt – som de alltid har gjort, sier Conradi.

Strukket oss langt

I Kreftforeningen og Abelia mener man Sykepleierforbundet tar feil på flere punkter.

– Streiken handler naturligvis ikke om hvorvidt Kreftforeningen anerkjenner sykepleiernes kompetanse. Det er det ikke noen tvil om at de gjør. Nettopp derfor har vi strukket oss langt for å få på plass en tariffavtale med NSF, men opplever liten vilje der til å finne en løsning, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

Han påpeker at Kreftforeningen har tilbudt samme arbeidsvilkår, lønn, arbeidstid og pensjon som sykepleierne hadde under den forrige tariffavtalen, og at de ikke mister den lovregulerte streikeretten.

– Streiken handler ikke om sykepleiernes vilkår i Kreftforeningen. Den handler om at NSF sentralt ikke har tillit til lokale parter, og forsøker å presse gjennom et offentlig avtaleverk i privat og ideell sektor, sier Haugli.

Streiken rammer Kreftforeningens kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Hamar, Trondheim, Tønsberg, Stavanger og Tromsø.