HAUGESUND: – Jeg gjør dette like mye for det sosiale. Folk kan komme med og uten håndarbeid, sier Klara Bråtveit.

Hun inviterer alle, spesielt eldre og funksjonshemmede, til å bli med i en håndarbeidsgruppe.

Det første møtet er på Havnaberg seniorsenter mandag 30. januar klokka 11.00. Hvis tilbudet slår an, blir det faste møter i den ene delen av kafeen på Havnaberg hver mandag framover.

Bråtveit har i en årrekke representert Pensjonistpartiet i fylkesting og bystyret i Haugesund. Etter valget høsten 2015, ble hun valgt som leder for Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Initiativet til å etablere en håndarbeidsgruppe kommer fra Bråtveit, det kommunale rådet er ikke inne i bildet.

Alle kan delta

– Som leder i rådet føler jeg en plikt til å gjøre noe for de oppegående eldre og funksjons-hemmede, sier Bråtveit om bakgrunnen for initiativet.

78-åringen påpeker at mange i disse befolkningsgruppene blir sittende alene hjemme og er ensomme.

– Det er viktig at de kommer seg ut. Det blir ikke mindre viktig nå når folk vil bli boende hjemme så lenge som mulig, mener Bråtveit.

Hun ønsker også å slå i hjel myten om at Havnaberg bare skal være et møtested for pensjonister.

Jeg gjør dette like mye for det sosiale. Folk kan komme med og uten håndarbeid.

Klara Bråtveit, initiativtaker

 

– Alle som vil kan være med i håndarbeidsgruppa, understreker Bråtveit.

Ønsker følge

Aktivitetstilrettelegger Monica Thune Haakull i Haugesund Røde Kors er enig med Bråtveit i at det er behov for å trekke eldre med på møter, arrangementer og ulike sosiale til- stelninger.

– Vi vet det finnes mange ensomme mennesker. Det er viktig å få ut dem som er i stand til det, eller besøke disse menneskene hjemme, sier Haakull.

Røde Kors har i mange år drevet besøkstjeneste. I Haugesund er rundt 30 frivillige engasjert i en-til-en-besøk. I tillegg går mange på besøk på institusjoner.

– Flere kontakter oss. Dette er både yngre og eldre, som av psykiske eller fysiske årsaker sitter alene og har behov for å komme seg ut. Mange tør ikke, eller vil ikke, gå på arrangementer alene, sier hun.

Ifølge Haakull er det flere eldre i Haugesund som har en besøksvenn med seg på Torsdagsblinken på Havnaberg.

Haugesund Røde Kors har også startet Lyspunktet.

– Dette er et prosjekt med midler fra Extrastiftelsen, som går ut på å skape sosiale klubber for eldre, opplyser Haakull.

Lavterskeltilbud

Pensjonistpartiet i Haugesund har i mange år jobbet for at det skal opprettes en egen helsestasjon for eldre på Havnaberg. Uten å få gjennomslag.

– Vi har gitt opp å få helsestasjon. Nå vil vi etablere dette som et lavterskeltilbud for eldre, sier Bråtveit.

Håpet hennes er at eldre, som ønsker det, kan få utført enkle helsetjenester som måling av blodtrykk og blodsukker, og få sjekket at de får i seg nok og riktig næring. Eksempelvis når de besøker håndarbeidsgruppa på Havnaberg.

– Ernæring og kosthold er viktig for å forebygge demens, sier Bråtveit.