Aktor: – Det store spørsmålet er – hvordan havnet vi her?

Bonden opplevde at 16 sauer døde. Så kom Mattilsynet og tok livet av resten – ytterligere 51 sauer og 17 lam.