Blåser liv i bondevarme

Jostein Førland fra Sveio Bioenergi er styreleder i nystiftede Vestlandske Bioenergi. Om kort tid er de klar til levere varme til Stords nye bussterminal.

Jostein Førland fra Sveio Bioenergi er styreleder i nystiftede Vestlandske Bioenergi. Om kort tid er de klar til levere varme til Stords nye bussterminal. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Tre år etter brannen vant Sveio-bøndene energikontrakt, og blåser nytt liv i flisevarmen.

DEL

NÆRINGSLIV: Derfor finner du Vestlandske Bioenergi på listen over nye aksjeselskap i regionen. Selskapet er et resultat av samarbeid mellom Nærenergi AS i Tysvær og Sveio Bioenergi, der cirka 30 personer er andelseiere i et samvirke.

– Vi samarbeider med et bondevarmeselskap, eid av landbruksaktører, sier Karl Ludvig Ådland som er prosjektleder i Nærenergi.

Med 51 prosent av samarbeidsselskapet, er Sveio Bioenergi hovedeier.

Styreleder Jostein Førland bekrefter at de fleste i Sveio-selskapet er bønder og skogeiere. Flis er hva det går i.

For tre år siden brant flislageret til Sveio bioenergi ned, og det ble stans i oppdraget.

For tre år siden brant flislageret til Sveio bioenergi ned, og det ble stans i oppdraget. Foto:

Vant oppdrag

De to har sammen konkurrert om flere varmeanlegg, små og store, rundt om på Vestlandet.

På Stord gikk de seirende ut, Hordaland fylkeskommune valgte Vestlandske Bioenergi til å ta seg av oppvarmingen i den nye bussterminalen.

Det var satt som premiss for anlegget at oppvarming skulle skje med bioenergi.

– Det er et bygg for administrasjon og busser nær Leirvik. Nærenergi bygger og leverer varmesentralen, så skal Sveio ta seg av råstoff og drift av sentralen, sier Ådland.

Jostein Førland opplyser at flisråstoffet i første omgang kommer fra Vindafjord og Sveio.

– På sikt blir det mer flis fra Sveio. Det er jo det som er motivasjonen vår for å gjøre dette, sier han som har gårdsbruk på Mølstre.

De startet for rundet ti år siden, og leverte flis til Sveio kommune. I en årrekke sto de for oppvarming av skolen.

Men så brant flislageret ned for tre år siden, og det ble stans i oppdraget.

Kontrakten med fylkeskommunen om Stord-terminalen betyr ny aktivitet.

Kan bli mer

På næringsområdet Sæ på Stord kan det bli mulig med varmeleveranse til flere.

– Vi vil så absolutt prøve å vinne flere slike oppdrag. Det er jo klare signaler i samfunnet i dag om mer biobasert varme, sier Jostein Førland.

Ådland er enig, og ser for seg at Stords første kommersielle flisfyringsanlegg godt kan bli fulgt av flere.

Vestlandske Bioenergi ser sjansen til å selge flisvarme i nabolaget til bussterminalen.

– Poenget nå er å bli konkurransedyktige i forhold til olje som oljefyring, som blir forbudt, sier Jostein Førland.

Han opplyser at investeringen på Stord-anlegget er på 3–4 millioner kroner.

Artikkeltags