Gå til sidens hovedinnhold

Tapte likestillingssak

Artikkelen er over 12 år gammel

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har talt. Tingrettsdommer Per Annstein Aarvik får ikke medhold i sin klage på sorenskriver- utnevnelsen ved Haugaland tingrett.

HAUGESUND: 21. november i fjor utnevnte Kongen i statsråd tingrettsdommer Tine Odland som ny sorenskriver ved Haugaland tingrett – til tross for at Innstillingsrådet for dommere enstemmig hadde innstilt Aarvik på førsteplass og Odland som nummer tre.

26. januar klaget Aarvik utnevnelsen inn for LDO fordi han mente den var i strid med likestillingslovens forbud mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn.

LES OGSÅ: AARVIK FØLER SEG FORBIGÅTT

Tilnærmet like

Ombudet er kommet til at Justis - og politidepartementet ikke har sannsynliggjort at Odland er bedre kvalifisert enn Aarvik, men at kvalifikasjonene er så tilnærmet like at det var grunnlag for positiv særbehandling for å få flere kvinner inn i domstols-lederstillinger.

Det er en målsetting. I tingrettene i Norge i dag er det 50 mannlige (inkludert to konstituerte) og 17 kvinnelige sorenskrivere (inkludert en konstituert). Derfor er det spe- sielt viktig å rekruttere kvinner, sier departementet.

LDOs konklusjon er altså at Justis - og politidepartementet ikke handlet i strid med likestillingslovens forbud mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved sorenskriverutnevnelsen ved Haugaland tingrett.

Ber om begrunnelser

Departementet får likevel kritikk:

"Ombudet har i flere saker konkludert med at departementet har handlet i strid med likestillingsloven ved utnevnelse av dommer/sorenskrivere. I flere saker har det vært til dels vanskelig å få tilfredsstillende begrunnelser for departementets vurdering av søkernes kvalifikasjoner.

På denne bakgrunn ber ombudet departementet i større grad begrunne når man fraviker innstillingsrådets innstilling. Dette synes å være et ønske også fra innstillingsrådet.

Ombudet ber også om at praksis endres slik at innstillingsrådets skriftlige vurderinger gjøres tilgjengelig".

Per Annstein Aarvik kan bringe ombudets uttalelse inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda for full overprøving innen tre uker. Han vil bruke denne tiden til å vurdere om han skal gå videre med saken eller ei.

Utnevnelsen kan ikke omgjøres, men departementet kan bli erstatningspliktig dersom det blir påvist lovbrudd.

Aarvik har klaget på utnevnelsen av prinsipielle grunner.

– Saken går ikke på person. Derfor har den ikke godt ut over arbeidsmiljøet ved Haugaland tingrett der alle de innstilte søkerne til sorenskriverembetet jobber. Miljøet er helt utmerket, sier Aarvik til Haugesunds Avis.

Det var i alt fem søkere til sorenskriverembetet

Kommentarer til denne saken