Riktignok har andelen gått ned til mellom 8 og 9 prosent, men den nedadgående trenden følger ikke samme kurven som de som slutter å røyke til daglig.

Folkehelseinstituttet har sett på røykevaner og snusvaner og utviklingen i 2017 i den ferske rapporten Tobakk i Norge.

– Av-og-til-røykerne skiller seg fra dagligrøykerne på flere måter. De er yngre, mer urbane og har høyere utdanning. I tillegg røyker de mindre, sjelden alene, og de mener de har kontroll over egen røyking, sier Marianne Lund, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Oslo og Finnmark

Av fylkene som ligger over landsgjennomsnittet for festrøykere, eller av-og-til-røykere som Folkehelseinstituttet kaller dem, finner vi Oslo, Telemark, Rogaland, Hordaland, Troms og Finnmark. Samtidig ligger Finnmark, Telemark og Østfold helt på toppen av fylkene med 16 prosent dagligrøykere, og Oslo ligger lavest sammen med Akershus og Sør-Trøndelag med 9 prosent.

Lund forklarer at av-og-til-røykere er en heterogen gruppe. Blant annet er det svært stor variasjon i sigarettforbruket. Et interessant trekk ved av-og-til- røykerne er at nesten halvparten ser på seg selv som ikke-røykere.

– Det kan se ut som av-og-til-røyking er en mellomfase. I en norsk studie blant 20-åringer hadde nesten 60 prosent sluttet etter sju år, sier hun

Snus og geografi

Folkehelseinstitutt-forskeren sier det er en sammensatt forklaring på hvorfor noen fylker ligger høyt på dagligrøyking, mens andre ligger lavt. Hvis man sammenligner tall for perioden 2002–2006 med i dag, er det fortsatt slik at enkelte fylker ligger høyt.

– Demografi som alderssammensetning og utdanning har betydning, sier Lund.

Nærhet til grensehandel og taxfreehandel kan også spille inn.

Fordelingen av bruk av snus er også fortsatt slik man er vant til å se. Trøndelagsfylkene ligger fortsatt høyt. Nord-Trøndelag har 18,8 prosent snusbrukere, Sør-Trøndelag 17,3 prosent, Finnmark har 17,7 prosent snusere, mens Oslo sikrer seg en fjerdeplass i snusbruk på 16,2 prosent rett før Nordland med 16,1 prosent.

Fakta om røyking og geografi 2017

Det er store geografiske forskjeller i røykevanene i Norge. l Folkehelseinstituttets rapport Tobakk i Norge er det gjort analyser av bruk av tobakk, fordelt på fylkene.

Østfold: Røykere: 17 prosent. Festrøykere: 8 prosent

Akershus: Røykere: 9 prosent. Festrøykere: 8 prosent

Oslo: Røykere: 9 prosent. Festrøykere: 11 prosent

Hedmark: Røykere: 14 prosent. Festrøykere: 7 prosent

Oppland: Røykere: 11 prosent. Festrøykere: 7 prosent

Buskerud: Røykere: 14 prosent. Festrøykere: 7 prosent

Vestfold: Røykere: 12 prosent. Festrøykere 7 prosent

Telemark: Røykere: 16 prosent. Festrøykere 10 prosent

Aust-Agder: Røykere: 14 prosent. Festrøykere 8 prosent

Vest-Agder: Røykere: 10 prosent. Festrøykere 8 prosent

Rogaland: Røykere: 12 prosent. Festrøykere 9 prosent

Hordaland: Røykere: 11 prosent. Festrøykere 10 prosent

Sogn og Fjordane: Røykere: 11 prosent. Festrøykere 8 prosent

Møre og Romsdal: Røykere: 11 prosent. Festrøykere 7 prosent

Sør-Trøndelag: Røykere: 9 prosent. Festrøykere 7 prosent

Nord-Trøndelag: Røykere: 11 prosent. Festrøykere 8 prosent

Nordland: Røykere: 12 prosent. Festrøykere 7 prosent

Troms: Røykere: 12 prosent. Festrøykere 9 prosent

Finnmark: Røykere: 16 prosent. Festrøykere 11 prosent

Fakta om utvikling av snusing og geografi

Det er store geografiske forskjeller i bruk av snus. l Folkehelseinstituttets rapport Tobakk i Norge er det gjort analyser av bruk av snus og tobakk i Norge, fordelt på fylker.

Østfold: 2012: 10,1 prosent. 2017: 14,1 prosent

Akershus: 2012: 12,5 prosent. 2017: 12,2 prosent

Oslo: 2012: 12,7 prosent. 2017:16,2 prosent

Hedmark: 2012: 13,2 prosent. 2017: 13,5 prosent

Oppland: 2012 11,2 prosent. 2017: 14,9 prosent

Buskerud 2012: 10,9 prosent. 2017: 11,7 prosent

Vestfold: 2012: 10,7 prosent. 2017 13,3 prosent

Telemark 2012: 9,2 prosent. 2017: 11,3 prosent

Aust-Agder: 2012: 8,7 prosent. 2017: 10,3 prosent

Vest-Agder: 2012: 10,5 prosent. 2017 11,5 prosent

Rogaland: 2012: 10,2 prosent. 2017: 12,6 prosent

Hordaland: 2012: 10,1 prosent. 2017: 15,1 prosent

Sogn og Fjordane: 2012: 10,6 prosent. 2017: 10,9 prosent

Møre og Romsdal: 2012: 9,6 prosent. 2017:12,0 prosent

Sør-Trøndelag: 2012: 14,8 prosent. 2017: 17,3 prosent

Nord-Trøndelag: 2012: 15,0 prosent. 2017:18,8 prosent

Nordland: 2012: 14,2 prosent. 2017: 16,1 prosent

Troms: 2012: 11,8 prosent. 2017: 15,9 prosent

Finnmark 2012: 10,8 prosent. 2017: 17,7 prosent