Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning, ifølge P4. Undersøkelsen viser utviklingen mellom 2007 og 2017.

– Tallene tyder på at politikken med økt pris og mindre tilgjengelighet samt lovgivningen som har gjort det forbudt å røyke på offentlige steder, i stor grad har påvirket normer og holdninger i befolkningen, sier forskningsleder Steinar Krokstad til radiokanalen.

I samme periode har andelen dagligrøykere i hele befolkningen falt fra 22 prosent til 11 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Da jeg var ung, var det tøft og kult å røyke, men nå tror jeg røyking rett og slett er ut, sier forskningslederen.