TRAFIKK: Fjellovergangene Hardangervidda (riksvei 7), Hol-Aurland (fylkesvei 50), Vikafjellet (riksvei 13) og Bekkarfjord-Hopseidet (fylkesvei 888) er i dag enten helt uten radiosamband, eller det er store mangler.

Vegdirektoratet låner derfor 30 radioterminaler fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) slik at det blir mulig å kommunisere over det nye nødnettet på disse fjellovergangene allerede i høst. Vegvesenet skal bestille rundt 200 radioterminaler i løpet av desember.

– Vi trenger et robust radiosamband som fungerer både i det daglige og i kriser. I tillegg vil nødnettet gi oss tilnærmet full dekning langs riksveier, europaveier og fylkesveier samt i byer og tettsteder, forteller Bjørn Vidar Saltrø, ansvarlig for innføring av nødnettet i etaten.