NÆRINGSLIV: – I juni sendte Statens vegvesen et varsel om heving av kontrakt og Veidrift leverte et tilsvar innen fristen. At vi nå hever kontrakten viser hvor alvorlig omfanget i saken er, sier avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen.

Ifølge Vegvesenet foreligger det et vesentlig mislighold av funksjonsansvaret i kontrakten fra Veidrifts side, med alvorlige brudd på lønns- og arbeidsvilkår og brudd på bestemmelsene om HMS. I tillegg til at alle disse tre forholdene utgjør juridisk selvstendige grunner til at kontrakten heves, fastslår Vegvesenet at det har vært feilfakturering og generelt mislighold av planer og organisering av drift- og vedlikeholdsoppgavene i Follo.

Avgjørelsen kommer bare to måneder etter at Vegdirektoratet utestengte karmøyfirmaet KHV AS som underleverandør til Statens vegvesen for lignende forhold.

 

LES MER: Alt om KHV-saken

Fare for liv og helse

– Forholdene kan ha påvirket trafikksikkerheten og dermed økt faren for at liv og helse kunne gått tapt, fastslår Statens vegvesen.

Krimseksjonen i Vegdirektoratet har siden januar 2018 i samarbeid med byggeledelsen på kontrakten utredet saken.

– Vi erfarer dessverre at bak de enkelte hendelsene ofte skjuler seg mer systematiske brudd, som krever spesialisert kompetanse og kapasitet for å avdekke, sier krimseksjonens leder Jon Molnes.

Fram til kontrakten for drift og vedlikehold blir lyst ut på nytt, tar Vaktmesterkompaniet midlertidig over som driftsentreprenør. Det gjensto to år av den femårige kontrakten som ble inngått etter en offentlig anbudskonkurranse i 2015. Verdien på kontrakten med Veidrift AS var på nesten 300 millioner kroner.

Sikkerhet viktigst

Det har ikke lykkes NTB å få en kommentar fra Veidrift AS, men daglig leder Frank Stabu opplyste til Østlandets Blad da de fikk varselet om heving av kontrakten i slutten av mai, at de hadde rettet opp i mange av forholdene. Han understreket at trafikksikkerhet er det absolutt viktigste kriteriet i alt arbeidet de utfører.

– Ingen ting er viktigere for Veidrift enn å sørge for trygge veier og trygg ferdsel for alle. Derfor går vi nå grundig igjennom alle forhold som Statens vegvesen har pekt på i varselet, for å se hvor vi kan bli bedre og lære av eventuelle feil. Veidrift tar oppfyllelse av kontrakten med Statens vegvesen svært alvorlig, sa Stabu.

– De fleste og mest alvorlige av de påberopte forholdene knytter seg til vinterdriften 2017/2018 og til oppdrag som ble utført av en av våre underleverandører, uttalte Stabu og la til at selskapet i februar valgte å si opp kontrakten med denne underleverandøren.

Han opplyste at Veidrift hadde innført nye rutiner, og skulle innføre nye systemer for å ha en mye tettere oppfølging av underleverandørene. Feilfaktureringen sier han uansett ville blitt oppdatert.