Sammen med Arbeidstilsynet, Parat, NHO, Virke, KS og Fellesforbundet lanserer tirsdag Likestillings og diskrimineringsombudet (LDO) kampanjen "Sammen setter vi strek for seksuell trakassering".

Kampanjen har som mål å forebygge seksuell trakassering ved å øke arbeidsgivers kunnskap om hva seksuell trakassering er, samt å øke bevisstheten om det ansvaret arbeidsgiver har for at arbeidstakerne ikke utsettes for seksuell trakassering.

– Vi vil nå gjøre det helt klart at det er ledelsen som har ansvar for tryggheten til alle ansatte uansett kjønn, alder aller andre kjennetegn ved dem, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Veileder og kurs

I forbindelse med kampanjen har Arbeidstilsynet, i samarbeid med ombudet, utarbeidet en elektronisk veileder med tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering i arbeidslivet.

I tillegg tilbyr de gjennom høsten kurs over hele landet rettet mot arbeidsgivere, verneombud og tillitsvalgte.

– Det handler om å sette strek i fellesskap. Ledere og ansatte må sammen finne ut av hvilke grenser som gjelder på deres arbeidsplass og hvor de setter strek for seksuell trakassering. Vi kan tilby drahjelp, tips og veiledning og gode eksempler, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Trakassering på jobb

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 13 prosent av sysselsatte kvinner mellom 18 og 24 år blir utsatt for seksuell trakassering på jobb.

I samme undersøkelse kommer det fram at hele 22 prosent av kvinner som jobber i overnattings- og serveringsbransjen sier de er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Altfor mange av våre medlemmer i hotell- og restaurantbransjen har opplevd seksuell trakassering på jobb. Det er ikke greit, og det må gjøres noe med. Derfor er vi glade for å få på plass konkrete tiltak, gjennom veilederen og kurset som nå lanseres, sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.