Aktor: To måneder i fengsel Forsvarer: Full frifinnelse

Artikkelen er over 1 år gammel

– Straffepåstanden betyr ikke at påtalemyndigheten ikke forstår den tiltaltes fortvilte situasjon da barna ble tatt fra ham, men markerer at det er grenser for hva han kan foreta seg i sin kamp for renvaskelse.