Skulle vært ferdig denne uken, men ...

AKSDAL: Nå skulle nytt Aksdal-kryss stått ferdig, men vi må nok vente noen måneder til. BIldet er tatt i forbindelse med et møte om vei for en snau måned siden. Vi ser Sigmund Lier, ordfører i Tysvær, Vidar Vorraa, Haugaland Vekst, Øyvind Halleraker, Hordfast og Egil Severeide, Næringsforeningen på Haugalandet..

AKSDAL: Nå skulle nytt Aksdal-kryss stått ferdig, men vi må nok vente noen måneder til. BIldet er tatt i forbindelse med et møte om vei for en snau måned siden. Vi ser Sigmund Lier, ordfører i Tysvær, Vidar Vorraa, Haugaland Vekst, Øyvind Halleraker, Hordfast og Egil Severeide, Næringsforeningen på Haugalandet.. Foto:

Sånn blir det ikke.

DEL

TYSVÆR: Der E 39 og E 134 møtes i Aksdal, har det pågått veiarbeid siden vi starten på 2018. Mars 2019 var målsettingen om å bli helt ferdig med den femarmede rundkjøringen.

Nå må vi belage oss på at arbeidet vil pågå til 2. mai, eller trolig enda lenger enn det også. Det kunne vi lese i Tysvær Bygdeblad torsdag i forrige uke.

– Årsaken er at det har kommet flere oppgaver. Blant annet var ikke terminalbygget med i kontrakten, men entreprenøren fikk i oppgave å støype fundamentet, forklarer Vegvesenets prosjektleder Knut Utaaker til Tysvær Bygdeblad.

Også støyskjerming til det planlagte boligfeltet ved Aksdalsvatnet har kommet til på veien.

Ny dato for ferdigstillelse er satt til 2. mai. Men på spørsmål fra Tysvær Bygdeblad om det er realistisk at de blir ferdig til denne datoen, svarer Utaaker.

– Jeg tror nok at det lett kan drøye enda litt til. Kanskje en uke eller to. Det gjenstår å se, men vi i løpet av mai skal vi nok være helt ferdige.

FAKTA

E 39/E 134 Aksdal, rundkjøring er navnet på et prosjekt med kostnadsramme på 70 millioner kroner. Ny rundkjøring, ny kollektivterminal og innfartsparkering (pendlerparkering) er med.

Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune deler på kostnaden. Tysvær kommune har forskuttert 55 millioner kroner.

Lengde: 500 m. Omfang: 700 m

Entreprenør Bertelsen & Garpestad AS fra Egersund vant kontrakten med sitt tilbud på 32,9 millioner kroner (+ mva).

Det nye kollektivanlegget vil få direkte tilkomst fra den nye rundkjøringen via en 5. arm, mens innfartsparkeringen har både avkjøring og påkjøring på vestgående veglenke mellom stamvegrundkjøring og sentrumsrundkjøring.

Entreprenørens hovedtall: 

Vegetasjonsrydding: 27.200 m2.

Sprengningsarbeider: 44.000 m3

Kantstein: 845 m

Vegareal :19.950 m2

Natursteinsmur 840 m2

Lysmaster 42 stk.

Prosjektet omfatter også kommunale grøfter for VA-ledninger.

Kilder: Statens vegvesen, Bertelsen & Garpestad AS

Artikkeltags