Alle akuttsakene fra de siste årene skal sjekkes

Nå kommer tiltakene Tysvær vil gjøre i barnevernet.