TYSVÆR: I en pressemelding Tysvær-ordføreren sendte ut onsdag formiddag sier Lier at han har bedt rådmannen sette i gang arbeid for å bedre rutinene og styrke jobben når barnevernsmeldinger skal vurderes.

Sigmund Liers melding kom etter at ekspertutvalget som gransker barnevernstjenesten, blant annet trakk fram det uvanlige i at Tysvær har langt flere akuttvedtak enn landsgjennomsnittet og satte i verk undersøkelser av alt som ble meldt til barnevernet i de to årene utvalget gransker.

Formannskapet var entydige i sin respons på at ekspertutvalget var så tydelige i sin statusrapport tirsdag: De satte pris på at utvalget sa så tydelig ifra. Ordføreren poengterer at han har bedt rådmannen ta tak i funnene umiddelbart. Kommunen er i gang med internkontroll av sine systemer og rutiner, og er, ifølge ordføreren, klar til å gjøre nødvendige tiltak.

– Kommunen setter alt nå inn arbeid for å bedre rutinene om de funn som ble lagt fram, melder Lier.

Ekspertutvalget kom også med råd omkring advokatbistand, og det er et område rådmann Sigurd Eikje er i gang med å finne løsning på.

– Det er for ei tid tilbake tatt kontakt med Karmøy kommune for å sjekke muligheten kjøp av juridisk bistand. Ordførerne har positivt syn på dette. Målet er og då å sikre betre støtte i vurdering av saker som blir meldt inn, skriver Sigmund Lier i pressemeldingen.

LES OGSÅ: