– Blir ganske frustrert og oppgitt over dette

Parkeringsplassen utenfor Falkeidhallen var egentlig klargjort for asfaltering.