Rekordoverskudd i Tysvær: Nå skal de bestemme hva de skal bruke 53 millioner til

Tysvær «bader» i penger. Netto driftsresultat ble nesten 100 millioner kroner for 2018. Over dobbelt så stort som ventet.