Omsorg for alle tysværbuer

GA ROS: Omsorgssjef Annbjørg Lunde roste politikerne for kloke ord.

GA ROS: Omsorgssjef Annbjørg Lunde roste politikerne for kloke ord. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Tysvær skal se så langt som til 2040 når de lager ny plan for helse- og omsorg.

DEL

TYSVÆR: Plan for morgendagens helse- og omsorgstjenester, skal utarbeides i Tysvær. Administrasjonen skal tar fatt på arbeidet nå, etter at Tysvær formannskap tirsdag vedtok mandatet det skal jobbes etter. Tysvær skal se langt fram, i en plan som gjelder tidsperioden 2020–2040.

Omsorgssjef Annbjørg Lunde lyttet til politikernes innlegg, og valgte å minne om at planen gjelder tysværbuer fra 0 til over 100 år, og ikke bare eldreomsorgen.

Som i mandatet for skolebruksplanen, skal også helse- og omsorgsplanen bygge på at Tysvær blir en «normalinntektskommune». Altså slik økonomien blir etter at eiendomsskatten fra Kårstø er nedjustert, slik den blir om få år.

Ensomhet

Planen skal ta for seg behovsutviklingen i Tysvær og gi grunnlag for viktige veivalg og utforming av nødvendige tiltak på kort og lang sikt, heter det i vedtaket. Arbeidet forventes å være ferdig senest i løpet av 2020. Altså blir det ikke dagens kommunestyre, men etterfølgerne, som skal vedta den.

Formannskapets vedtak var enstemmig, og saken legges fram for kommunestyret 6. februar. Tysvær lover bred involvering i planarbeidet. Fra eldrerådet kom det melding om at de vil delta med styrke.

Ensomhet, særlig blant eldre, samt bofellesskap, psykiatri og rus var områder som ble særlig nevnt av politikerne. Varaordfører Ola S. Apeland fortalte at kommunens eldreråd hadde trukket fram ensomhet som et tema å være oppmerksom på.

Blant pasienter i skjæringspunktet psykiatri og rus inntrer alderdom og død gjennomsnittlig 20 år tidligere enn i befolkningen ellers, opplyste omsorgssjef Annbjørg Lunde, som roste politikerne for mange kloke ord.

Artikkeltags